guideubon

 

BE STAR PROJECT คอร์สอบรมการแสดง ครั้งแรกในอุบลฯ

BE-STAR-PROJECT-อุบล-รุ่น1-01.jpg

BE STAR PROJECT รุ่นที่ 1 ( บีสตาร์ โปรเจ็ค ) คอร์ส อบรมการแสดง คอร์สแรกในจังหวัดอุบลราชธานี ปิดคอร์สลงไปอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของผู้ปกครองที่มาร่วมงานรับใบประกาศนียบัตรอย่างพร้อมเพรียง

น.ส.อรวรรรณ พาชิยานุกูล ผู้ริเริ่ม และผู้อำนวยการโครงการบีสตาร์โปรเจ็ค และ น.ส.จิตรานันท์ วรรณพินิจ ผู้จัดการโครงการ เปิดเผยว่า โครงการบีสตาร์โปรเจ็คเป็นโครงการอบรมสอนการแสดง Acting ( แอคติ้ง ) โครงการแรกในจังหวัดอุบลฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ และเยาวชนชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับการอบรม ในการเตรียมความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแสดงให้กับผู้ที่สนใจ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

BE-STAR-PROJECT-อุบล-รุ่น1-02.jpg

โดยได้วิทยากรรับเชิญพิเศษ อย่างคุณแอร์ ภัทราริน ยอดกมล นางเอกเรื่ององค์บาก และครูสอนการแสดง รวมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มากมาย มาให้ความรู้อย่างอย่างเข้มข้นเต็มที่ จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน 2560 และได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรขึ้น เมื่อเวลา 11.30 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

การอบรมออกแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่น BE STAR JUNIOR 4-8 ปี และรุ่น BE STAR Kids 9-15 ปี โดยผู้เข้าร่วมอบรม จะได้รับความรู้ในเรื่อง การฝึกอบรมการกล้าแสดงออกให้สมวัย การฝึกอบรมการสร้างบุคลิกภาพ การเรียนรู้การรับคำสั่งในงาน การเข้าถึงบทบาท การใช้เสียง การฝึกประสบการณ์จริง ในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ต่างๆ ในหลักสูตรนี้ด้วย

BE-STAR-PROJECT-อุบล-รุ่น1-03.jpg

สำหรับการอบรมในรุ่นนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการถึง 24 คน ในส่วนของผู้ปกครองที่พาน้องๆ มาสมัครเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ ก็รู้สึกดีใจ และเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการดีมากๆ เพราะคอร์สฝึกการแสดงในบ้านเรายังน้อยมาก และไหนจะภาระค่าใช่จ่ายในการกินอยู่และเดินทาง ซึ่งบางคนเดินทางมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้บุตรหลานได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการด้วย รวมชื่นชมและดาวน์โหลดข้อมูลน้องๆ คนเก่งที่ผ่านการอบรม รุ่นแรกได้ข้างล่างนี้

BE-STAR-PROJECT-อชิ.jpg

ด.ช.อชิตะมนต์ แก้วอ่อน "อชิ" download profile

BE-STAR-PROJECT-บีน.jpg

ด.ญ.ฉัตรฤทัย ไกรเดช "บีน" download profile

BE-STAR-PROJECT-เอินเอิน.jpg

ด.ญ.ฟาติมา เดชะวลีกุล "เอิน เอิน" download profile

BE-STAR-PROJECT-วินนิ่ง.jpg

ด.ช.อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ "วินนิ่ง" download profile

BE-STAR-PROJECT-มินิ.jpg

ด.ญ.แก้วเกล้า พิพัฒน์โรจนกมล "มินิ" download profile

BE-STAR-PROJECT-ข้าวปั้น.jpg

ด.ญ.คณิศร นามบุตร "ข้าวปั้น" download profile

BE-STAR-PROJECT-คิดงาม.jpg

ด.ญ.คิดงาม ชุนศิริวัฒน์ "คิดงาม" download profile

BE-STAR-PROJECT-เกรซ.jpg

ด.ญ.กรวรรณ ศิริคูณ "เกรซ" download profile

BE-STAR-PROJECT-แองเจิล.jpg

ด.ญ.กฤชษณา พลเยี่ยม "แองเจิล" download profile

BE-STAR-PROJECT-ไอเดีย.jpg

ด.ญ.ลลิลณัฐฌา นิ่มนวล "ไอเดีย" download profile

BE-STAR-PROJECT-พะแพง.jpg

ด.ญ.ณัชภัสร์ ชินณรงค์ "พะแพง" download profile

BE-STAR-PROJECT-รักกัน.jpg

ด.ญ.ณรรฐธภรณ์ วันทนียกุล "รักกัน" download profile

BE-STAR-PROJECT-แวร์ซายน์.jpg

ด.ญ.ณัฐฐิญา สัณธนะ "แวร์ซายน์" download profile

BE-STAR-PROJECT-บีเอ็ม.jpg

ด.ช.ภาคิณ สุขภาคกิจ "บีเอ็ม" download profile

BE-STAR-PROJECT-ปานวาด.jpg

ด.ญ.ปานวาด เหล่าสายเชื้อ "ปานวาด" download profile

BE-STAR-PROJECT-อควา.jpg

ด.ญ.ปวริศา สุวรรณกูฎ "อควา" download profile

BE-STAR-PROJECT-มอลลี่.jpg

ด.ญ.ภัคฐากัญญ์ เครือวัลย์ "มอลลี่" download profile

BE-STAR-PROJECT-มัดหมี่.jpg

ด.ญ.พิชญาภา พานิช "มัดหมี่" download profile

BE-STAR-PROJECT-หญิงหญิง.jpg

ด.ญ.ภูริตา คณานิจกิจไพบูลย์ "หญิง หญิง" download profile

BE-STAR-PROJECT-วินนี่.jpg

ด.ช.ศราวิน แก้วเขียว "วินนี่" download profile

BE-STAR-PROJECT-นาเนีย.jpg

ด.ญ.ศศิกานต์ ภูวิจิตร "นาเนียร์" download profile

BE-STAR-PROJECT-หยงหยง.jpg

ด.ญ.สุรภา คณานิจกิจไพลย์ "หยง หยง" download profile

BE-STAR-PROJECT-นิดา.jpg

ด.ญ.ตีรณา ยอดจะยะ "นิดา" download profile