guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ ชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

TO-BE-NUMBER-ONE-01.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงประทานรางวัลชนะเลิศชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ กลุ่มดีเด่น ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา – อุดมศึกษา แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558

TO-BE-NUMBER-ONE-02.jpg

TO-BE-NUMBER-ONE-03.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511