guideubon

 

นร.ร่วม 2 พันคน ร่วมงานเปิดบ้าน ว.พยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์

BCNSP-OPENHOUSE-01.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2562 ดร.ปัทมา ทองสม รองอธิการบดีสถาบันพระบรมชนก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Open house เปิดบ้านวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ ครั้งที่ 4 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ พร้อมครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมงานจำนวนมาก

BCNSP-OPENHOUSE-02.jpg

แม้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีจะประสบสถานการณ์อุทกภัย การเดินทางยากลำบาก ก็ยังได้รับการตอบรับจากนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ มาไกลไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ ชุมพร กทม และบริเวณจังหวัดใกล้เคียงในภาคอิสาน สนใจมาศึกษาดูงานกือบ 2,000 คน 

BCNSP-OPENHOUSE-03.jpg

ภายในงาน มีฐานต่างๆ ให้ศึกษาเช่น สูติศาสตร์(ห้องคลอด) การพยาบาลผู้ใหญ่ ศึกษาอาจารย์ใหญ่ ศึกษากระดูก การพยาบาลจิตเวช สถานการณ์จำลอง การพยาบาลอนามัยชุมชน ห้องแลป การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การพยาบาลเด็ก ศึกษาการช่วยเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกาย การให้นมทางสายยาง การพ่นยา เป็นต้น มีของรางวัลแจกมากมาย

BCNSP-OPENHOUSE-04.jpg

BCNSP-OPENHOUSE-05.jpg

BCNSP-OPENHOUSE-06.jpg

BCNSP-OPENHOUSE-07.jpg