guideubon

 

รพ.พริ้นซ์ อุบลฯ เปิดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Basic Life Support

BLS-พริ้นซ์-อุบล-01.jpg

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นพ. เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เปิดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Basic Life Support ( BLS )

เศวต-ศรีศิริ-พริ้นซ์อุบล-01.jpg

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ภายใต้การบริหารของเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบ EMS โดยให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ระดับ ADVANCE LIFE SUPPORT (ALS) แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองอุบลราชธานี และพื้นที่รอบนอกเขตรับผิดชอบ หรือการจ่ายงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ และการสั่งการของอุบลราชธานี 1669 โดยไม่เสียค่าบริการ

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการใช้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ และการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมไปถึงช่วยเหลือชุมชน จึงได้จัดรถและเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ระดับ BASIC LIFE SUPPORT (BLS) ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ และเพื่อเตรียมให้บริการในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้ “ ตลอด 24 ชั่วโมง ” โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นี้เป็นต้นไป

ในการนี้ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ได้เปิดโรงเรียนนำร่อง โครงการ “กู้ชีพ กู้ใจ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง โดยมีคุณครูและนักเรียนโรงเรียนวิจิตราพิทยา เข้าร่วมการสาธิตในงาน

BLS-พริ้นซ์-อุบล-04.jpg

BLS-พริ้นซ์-อุบล-03.jpg

BLS-พริ้นซ์-อุบล-02.jpg