guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ แถลงข่าว กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนได้จัดแน่

ASEAN-University-Games-01.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว AUG-UBRU 2022 “การยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

วิรุจ-วิชัยบุญ-03.jpg

นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงความสำเร็จของ “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 เมื่อเดือนมกราคม ปี 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในจังหวัดอุบลราชธานีของเรากันได้

การแข่งขันครั้งนั้น ประสบความสำเร็จอย่างมาก และอาจจะเป็นการประสบความสำเร็จมากที่สุด ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรา ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานีของเรา กล้าที่จะก้าวขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัด “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ ASEAN University Games” ซึ่งเป็นเกมส์การแข่งขันที่ใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาคอาเซียน รองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

ผมหวังว่า ในเดือนกรกฎาคม 2565 นั้น เราจะสามารถจัดการและควบคุมโควิด - 19 ในระดับภูมิภาคได้สำเร็จ เราจะได้ร่วมกันต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาและนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ใน “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20” ณ จังหวัดอุบลราชธานี ของเราต่อไป 

มงคล-จุลทรรศน์-01.jpg

นายมงคล จุลทรรศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า อุบลราชธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่และเป็นเมืองหลักในพื้นที่อีสานตอนล่าง มีประชากรเกือบสองล้านคน มีวิสัยทัศน์เป็น “ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่เป็นประตูการค้าและการท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ” มีการคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งทางบก (รถยนต์และรถไฟ) ทางอากาศ (ท่าอากาศยานนานาชาติ) และมีแม่น้ำมูล แม่น้ำชี และแม่น้ำโขงไหลผ่าน มีประเพณีวัฒนธรรมประจำถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่น ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดและศาสนสถานที่สำคัญมากมาย

การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ปี พ.ศ.2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นส่งเสริม สนับสนุนให้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจังหวัด ทั้งในด้านธุรกิจที่ต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬา รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ซึ่งจะส่งผลต่อการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดเป็นอย่างมาก

ในนามของภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ขอสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ปี พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และขอเชิญชวนชาวอุบล เตรียมตัวให้พร้อมในการสร้างความประทับให้กับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนในกลางปีหน้า ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด–19 ตามมาตรฐานสากล

ธรรมรักษ์-ละอองนวล-01.jpg

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กล่าวปิดท้ายว่า กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียนของนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก จำนวน 11 ชาติ จัดขึ้นทุกๆ 2 ปี โดยในครั้งที่ 20 ที่กำหนดในปี ค.ศ.2020 ซึ่งสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน (AUSC) มีมติให้จัดการแข่งขันในประเทศไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทำให้มีการเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรณีที่มีข่าวว่า องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ WADA ประกาศไม่ให้การรับรองประเทศไทย ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม 2021 WADA Code ในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 บางประการที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของ WADA โดยจะมีผลกระทบต่อวงการกีฬาไทย 4 ประการ หนึ่งในนั้นคือ “ประเทศไทยจะไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาค ระดับทวีป ระดับชิงแชมป์โลก ในช่วงเวลาที่ยังดำเนินการแก้ไขกฎหมายอยู่”

เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดดังกล่าวของ WADA ในตอนท้ายว่า “ในกรณีการแข่งขันกีฬาที่เสนอจัดไปแล้วต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ จะไม่มีผลกระทบ ขึ้นอยู่กับการพูดคุยระหว่างฝ่ายจัดการแข่งขัน, สหพันธ์กีฬานานาชาติ (International Federation), WADA และประเทศไทย” ประกอบกับมติของสภากีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนในการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมา ที่ยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ของประเทศไทย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงมีสิทธิทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ.2565 ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามมาตรฐานสากล

ASEAN-University-Games-02.jpg

ASEAN-University-Games-03.jpg