guideubon

 

ตรวจคัดกรอง ATK บ้านห้วยคุ้ม ผลเป็นลบทั้งหมด

atk-บ้านห้วยคุ้ม-01.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 43 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 21 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 22 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 11 ราย (ครอบครัว - ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง-โรงงาน 1), อ.เมืองอุบลฯ 6 ราย (บ.รถยนต์ 2 -ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง), อ.เดชอุดม 2 ราย (รพ.), อ.โขงเจียม (บ.ทุ่งนาเมือง) อ.ม่วงสามสิบ (ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง) และ อ.เขื่องใน พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16,125 ราย รักษาหายสะสม 15,117 ราย กำลังรักษา 891 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 117 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 3 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ บ้านห้วยคุ้ม ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK จำนวน 181 ราย ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด

atk-บ้านห้วยคุ้ม-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์เทศบาล ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 11 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 54 ปี ติดเชื้อในครอบครัว แล้วมาแพร่เจ้าหน้าที่ในที่สำนักงาน เพื่อน-ครอบครัว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ รวมผู้ป่วย 33 ราย

คลัสเตอร์งานหมั้น ต.นาโพธิ์กลาง (ม.6) บ้านทุ่งนาเมือง อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป้นหญิง อายุ 18 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสเพื่อนในหมู่บ้าน และงานหมั้นในชุมชน สัมผัสกับเพื่อนและครอบครัว แพร่ไปยังครอบครัวของเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 17 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า ผู้ป่วยรวมเป็น 76 ราย

atk-บ้านห้วยคุ้ม-03.jpg

วันพรุ่งนี้ 22 กันยายน 2564 สคร.10 อุบลฯ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เร่งตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ที่ชมรมผู้สูงอายุวัดแจ้ง (ฝั่งถนนสุริยาตร์) เวลา 08.30-12.00 น. ประชาชนที่ต้องการตรวจ ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ดังนี้

1. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
 - เซ็นสำเนาถูกต้อง
 - เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 - เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง
2. นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน-09.jpg