guideubon

 

ตรวจคัดกรองเชิงรุก บริษัทแห่งหนึ่ง อ.วารินฯ พบ ATK บวก 5 ราย

บรษัทแห่งหนึ่ง-ATK5-01.jpg

วันนี้ 24 กันยายน 2564 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการฯ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และคณะทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน ณ บริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ " กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตามและ ควบคุมโรคต่อไป

ผลการตรวจ จำนวน 309 ราย พบผลบวก 5 ราย ผลลบ 304 ราย โดยมีนายณัทกร วิฑิตถิรานันท์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ และคณะให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน การตรวจคัดกรองเชิงรุกครั้งนี้ เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่

บรษัทแห่งหนึ่ง-ATK5-04.jpg

วันเดียวกัน  น.ส.ศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการฯ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และคณะทีมตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจ จำนวน 313 ราย พบผลบวก 3 ราย ผลลบ 310 ราย 

บรษัทแห่งหนึ่ง-ATK5-03.jpg