guideubon

 

อบจ.อุบล มอบชุดตรวจ ATK 4,000 ชุด หนุนงาน สสจ.

ชุดตรวจ-ATK-อบจ-อุบล-01.jpg

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Test Self-Test Kits) จำนวน 4,000 ชุด ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี พ.ศ.2564 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี ดร.วิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นำไปใช้ในภารกิจการป้องกันและควบคุม รวมถึงระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ชุดตรวจ-ATK-อบจ-อุบล-02.jpg

ชุดตรวจ-ATK-อบจ-อุบล-03.jpg