guideubon

 

โควิดอุบลฯ แนวโน้มลดลง ATK ตลาดใหม่บ้านดู่ 331 ราย ลบทั้งหมด

ATK-ตลาดใหม่บ้านดู่-05.jpg

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 81 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 49 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 32 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 15 ราย (เรือนจำ), อ.วารินชำราบ 3 ราย, อ.นาจะหลวย 3 ราย (แก้งเรือง), อ.เขมราฐ 3 ราย, อ.เขื่องใน 3 ราย, อ.กุดข้าวปุ้น 2 ราย, อ.เดชอุดม  อ.ตระการพืชผล และ อ.ทุ่งศรีอุดม พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 15,090 ราย รักษาหายสะสม 12,814 ราย กำลังรักษา 2,185 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 91 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 8 ราย

วันนี้ สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกให้บริการที่ตลาดใหม่บ้านดู่ (ตลาดทยาประศาสน์) ผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK จำนวน 331 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

ATK-ตลาดใหม่บ้านดู่-02.jpg

ATK-ตลาดใหม่บ้านดู่-03.jpg

ATK-ตลาดใหม่บ้านดู่-04.jpg