guideubon

 

ลุยคัดกรองเชิงรุก ชุมชน รร.เทศบาลบูรพา ผล ATK+ 32 ราย

ATK-เทศบาลบูรพา-01.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นพ.ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ดร.เกศรา แสนศิริทวีสุข รองผู้อำนวยการฯ นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน และคณะทีมตรวจคัดกรองเชิงรุก ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และค้นหาในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ตามนโยบาย Early detection "ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ" 

กรณีมีผลทดสอบเป็นบวก จะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวก จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตาม และควบคุมโรคต่อไป

การตรวจคัดกรองเชิงรุกครั้งนี้ เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่  ผลการตรวจจำนวน 132 ราย ผลลบ 100 ราย ผลบวก 32 ราย 

แหล่งข่าวไกด์อุบลให้ข้อมูลว่า จำนวนผู้ติดเชื้อ (ATK+) ทั้ง 32 ราย ตรวจพบที่ชุมชนวัดหลวง 9 ราย ชุมชนวัดเลียบ 12 ราย ชุมชนวัดกลาง 1 ราย ชุมชนเยาวเรศ 1 ราย ชุมชนวัดบูรพา 5 ราย และนอกเขต 4 ราย ทั้งหมดได้รับการกักตัวแล้ว อยู่ระหว่างรอผล PCR ยืนยัน

ATK-เทศบาลบูรพา-02.jpg

ATK-เทศบาลบูรพา-03.jpg

ปิดตลาดใหญ่-3-วัน-01.jpg

ปิดตลาดใหญ่ 3 วัน พบคัลเตอร์ใหม่ ชุมชนบูรพา/ชุมชนวัดหลวง