guideubon

 

ตรวจเชิงรุก บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง ATK 234 ราย ผลบวก 2 ราย

บ้านจั่น-ATK234-บวก2-01.jpg

วันที่ 20 กันยายน 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 43 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 15 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 28 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 16 ราย (เรือนจำ 13),  อ.วารินชำราบ 4 ราย (โรงงาน 2), อ.เขื่องใน 3 ราย (ไม่ทราบแหล่ง), อ.ตระการพืชผล 2 ราย (รพ.), อ.สำโรง (โรงงาน) อ.พิบูลมังสาหาร และ อ.สิรินธร (ช่องเม็ก) พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16,082 ราย รักษาหายสะสม 15,050 ราย กำลังรักษา 916 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 116 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 4 ราย

มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่เป็นคลัสเตอร์ในเรือนจำกลางอุบลฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย รวมผู้ป่วย 760 ราย

บ้านจั่น-ATK234-บวก2-02.jpg

สำหรับคลัสเตอร์ ชุมชนช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 89 ปี แอดมิตที่โรงพยาบาลสิรินธร ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาชีพขายผลไม้ และเก็บค่าเข้าห้องน้ำที่ตลาดชุมชนช่องเม็ก สัมผัสกับคนในครอบครัว และบ้านใกล้เคียงในชุมชน วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชนช่องเม็ก รวมผู้ป่วย 9 ราย

คลัสเตอร์งานหมั้น ต.นาโพธิ์กลาง (ม.6) บ้านทุ่งนาเมือง อ.โขงเจียม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เป้นหญิง อายุ 18 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีประวัติสัมผัสเพื่อนในหมู่บ้าน และงานหมั้นในชุมชน สัมผัสกับเพื่อนและครอบครัว แพร่ไปยังครอบครัวของเพื่อน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 16 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย เป็นพนักงานแผนกเย็บผ้า ผู้ป่วยรวมเป็น 75 ราย

คลัสเตอร์ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตระการพืชผล ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นหญิง แอดมิตในตึกผู้ป่วย ไม่ทราบประวัติเสี่ยง สัมผัสกับผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยและผู้ที่มาเฝ้าไข้ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 22 ราย เสียชีวิต 2 ราย

บ้านจั่น-ATK234-บวก2-03.jpg

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน ณ บ้านจั่น ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kit : ATK ตามนโยบาย Early detection"ตรวจให้มาก ตรวจให้ไว รีบคัดคนป่วยออกจากคนปกติ " กรณีมีผลทดสอบเป็นบวกจะทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ถ้าผลเป็นบวกจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดตามและควบคุมโรคต่อไป ผลการตรวจ จำนวน 234 ราย พบผลบวก 2 ราย ผลลบ 232 ราย

และวันที่ 21 กันยายน 2564 รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน จะออกตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชน ณ ศาลากลางบ้านห้วยคุ้ม หมู่ 5 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ประชาชนที่ต้องการตรวจ ให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ สถานที่ตรวจ ตามกำหนดการ ดังนี้

การเตรียมตัว
1. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน
 - เซ็นสำเนาถูกต้อง
 - เขียนเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 - เขียนที่อยู่ที่ท่านพักอาศัยอยู่จริง
2. นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

บ้านจั่น-ATK234-บวก2-04.jpg

บ้านจั่น-ATK234-บวก2-05.jpg

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน-08.jpg