guideubon

 

อุบลฯ พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู 2 จุด ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว

ASF-อหิวาต์ในหมู-อุบล-02.jpg

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในรายการ ผู้ว่า พงศ์รัตน์ พบชาวอุบล ยืนยัน จังหวัดอุบลราชธานีพบ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอเขื่องใน พร้อมประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว เฝ้าระวังและห้ามเคลื่อนย้ายสุกร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า เมื่อวานนี้ (2 ก.พ.65) ห้องทดสอบเชื้อของกรมปศุสัตว์ใหญ่ยืนยันมาว่า ที่จังหวัดอุบลราชธานีพบหมูที่ติดเชื้อแอฟริกาในหมูแล้ว 2 ฟาร์ม หรือ 2 โรงเลี้ยง คือที่อำเภอเมืองกับอำเภอเขื่องใน

โดยรายแรกอยู่ที่อำเภอเมือง เป็นเกษตรกรเลี้ยงหมูรายย่อย เลี้ยงหมูพันธุ์พื้นเมืองอยู่ 5 ตัว ตามปกติก็ผลิตลูกสุกรแล้วขายให้กับร้านประกอบอาหาร ร้านหมูหันต่างๆ ปรากฏว่ามีแม่พันธุ์ตายล้มตายไปตัวนึง แล้วก็ป่วยอยู่ 2 ตัว แสดงอาการชัดเจนว่าเป็นอาการของโรคนี้ คือ ป่วย มีไข้ แล้วก็ซึม ไม่กินอาหาร เริ่มมีจุดแดงที่ผิวหนัง เมื่อนำตัวอย่างเลือดไปตรวจก็ปรากฎว่า ติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมู ตามหลักของการควบคุมก็ลงไปฆ่าเชื้อต่าง

ส่วนรายที่ 2 อยู่ที่อำเภอเขื่องใน เป็นรายการรายย่อยเช่นเดียวกัน เลี้ยงอยู่ 2 ตัวเท่านั้น เป็นแม่พันธุ์ 2 ตัว แล้วก็ผลิตลูกหมูขุนขายเหมือนกัน ปรากฏว่าพบอาการเดียวกันเลย ไม่กินอาหาร ซึม มีไข้ มีจุดเลือดออกที่ผิวหนัง เก็บเลือดไปตรวจ ผลตรวจออกมาก็ติดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมู 

แนวทางของกรมปศุสัตว์ ในการที่จะจัดการเชื้อ บริเวณในฟาร์มในสถานที่เลี้ยง ต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ตัวซากสุกรก็ต้องฝังแล้วโรยปูนขาว ต้องทำลายทั้งหมดในรัศมี 1 กิโลเมตร ถ้ามีฟาร์มเลี้ยงหมูตรงไหน ก็ต้องตามไปทำลายหมด รัศมี 5 กิโลเมตร ต้องเฝ้าระวัง มีประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ห้ามมีการเคลื่อนย้ายสุกร แล้วก็หมูป่าต่างๆ ซากก็ห้ามเคลื่อนย้ายเข้าออกบริเวณที่ประกาศพื้นที่ดังกล่าว 

สำหรับเขตโรคระบาดชั่วคราวตามประกาศ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่

1. เขตท้องที่ บ้านจานไหล หมู่ที่ 4 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลฯ
2. เขตท้องที่ บ้านชีทวน หมู่ที่ 3 ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ

ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิด สุกร และหมูป่า หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย

ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ASF-อหิวาต์ในหมู-บ้านจานไหล.jpg

ASF-อหิวาต์ในหมู-บ้านชีทวน.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511