guideubon

 

นศ.เภสัช ม.อุบลฯ สร้างแอปพลิเคชัน คำนวณขนาดยาในเด็ก

วรกานต์-มิตรวงค์-app-คำนวนขนาดยา-01.jpg

นางสาววรกานต์ มิตรวงค์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิดค้นนวัตกรรมแอปพลิเคชัน (Application) คำนวณขนาดยาในเด็ก ขณะฝึกงานที่ โรงพยาบาลสมเด็จรพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม สามารถคำนวณขนาดยาในเด็ก ประหยัดเวลา ลดความคาดเคลื่อนจากยา และยังพกพาและนำไปใช้ได้สะดวก เพิ่มคุณภาพการบริการ เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหางานประจำ ช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการและดูแลชีวิตผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

วรกานต์-มิตรวงค์-app-คำนวนขนาดยา-02.jpg

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ (นศภ.) วรกานต์ มิตรวงค์ หรือ “นุ่นนิ่น” สาวน้อยจากดินแดนด้ามขวานฝั่งอันดามัน จ.พังงา ผู้ตามหาฝันอยากเป็น “หมอยา” ได้เดินทางไกลจากแดนใต้ สู่อีสานเมืองดอกบัวงาม ระยะทางกว่า 1,380 กิโลเมตร เส้นทางยาวไกลแต่ไม่ใช่อุปสรรคของเธอ ในการเรียนหมอยา ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แหล่งเรียนรู้สู่อาชีพเภสัชกรที่เธอฝัน ซึ่งมีคุณแม่กุสุมา มิตรวงค์ เป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดเวลากว่า 6 ปีที่ศึกษา จนใกล้สำเร็จการศึกษากับความภาคภูมิใจของผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.28

วรกานต์-มิตรวงค์-app-คำนวนขนาดยา-03.jpg

“นุ่นนิ่น” นศภ.วรกานต์ มิตรวงค์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ บอกว่า ในช่วงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จรพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม ช่วงระหว่าง 1 ส.ค. - 9 ก.ย. 59 ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยาและงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ ซึ่งมีพี่ๆที่แหล่งฝึกช่วยให้คำแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เภสัชกรณัฐพล ผลโยน หรือ “พี่มด” รุ่นพี่เภสัช ม.อุบลฯ รุ่น 5 ได้ให้คำแนะนำทดลองทำ Application ในการช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก ตอบโจทย์ การคำนวณขนาดยาในเด็กให้เร็วขึ้น

วรกานต์-มิตรวงค์-app-คำนวนขนาดยา-04.jpg

ผู้ใช้บริการมีจำนวนมาก แต่ละวันต้องรอคิวนาน การคำนวณขนาดยาในเวลาจำกัด อาจทำให้เกิดความผิดพลาดและส่งผลเสียต่อเด็กได้ ตนจึงทดลองพัฒนาโปรแกรมทำ Application การคำนวณขนาดยาในเด็กขึ้น และสามารถใช้ได้จริง ทำให้คำนวณขนาดยาเด็กได้เร็วขึ้น ทราบปริมาณยาที่ต้องใช้กับผู้ป่วยเด็ก ลดความคาดเคลื่อนจากยา และพกพาและนำไปใช้ได้สะดวก

วรกานต์-มิตรวงค์-app-คำนวนขนาดยา-05.jpg

ทั้งนี้ การคำนวณค่ายาของเด็กและผู้ใหญ่มีการคำนวณที่แตกต่างกัน ขนาดยาในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นั้นจะกำหนดขนาดยาไว้แล้ว แต่ขนาดยาในเด็กส่วนใหญ่ต้องมีเปลี่ยนแปลงตามน้ำหนัก นวัตกรรม Application ในการช่วยคำนวณขนาดยาในเด็กจึงช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้ยังทดลองใช้งานเฉพาะในโรงพยาบาลสมเด็จรพระยุพราชธาตุพนม ยังไม่ได้เผยแพร่สื่อสาธารณะ

วรกานต์-มิตรวงค์-app-คำนวนขนาดยา-06.jpg

ผู้สนใจทดลองใช้งาน สามารถติดต่อโรงพยาบาล จะมีคิวอาโค้ดให้โหลดเข้าเครื่อง สามารถใช้งานได้เลย ในระบบ Android ส่วนระบบ ios จะได้พัฒนาโปรแกรมต่อไป ในส่วนของการทำงานของ Application คำนวณขนาดยาในเด็ก Version 1.0 ในระบบปฏิบัติการ android เราสามารถเข้าไปในหน้าหลัก ซึ่งจะมียาเด็กแต่ละชนิด เราใส่ค่าคำนวนขนาดยา เติมน้ำหนักเด็กเข้าไปก็จะทราบว่าให้ยาเท่าไหร่ สามารถดูขนาดยาที่ใช้กี่มิลลิกรัมต่อวัน ทานวันละกี่ครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 20 ชนิด ที่ใช้บ่อยกับเด็กในโรงพยาบาล ซึ่งในอนาคตจะได้พัฒนาใช้ในกลุ่มวัยต่างๆต่อไป

วรกานต์-มิตรวงค์-app-คำนวนขนาดยา-07.jpg

นวัตกรรมนี้จะสำเร็จไม่ได้หากขาดผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุน ขอบคุณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้วิชาการ ขอบคุณพี่ๆ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลสมเด็จรพระยุพราชธาตุพนม ที่แนะนำประสบการณ์ดีๆ และทุกแหล่งฝึกที่ให้นักศึกษาทุกคนเรียนรู้ นศภ.“นุ่นนิ่น” วรกานต์ มิตรวงค์ กล่าว

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นศภ.วรกานต์ มิตรวงค์ ที่นอกจากจะเรียนรู้ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตร์ “หมอยา ม.อุบลฯ” แล้ว ยังสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆด้วยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความใส่ใจต่องานประจำ นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคช่วยเพิ่มคุณภาพการบริการและดูแลชีวิตผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว