guideubon

 

ยกเลิกการใช้งาน AOT app. ที่ด่านคัดกรอง COVID-19 สนามบินอุบลฯ

COVID-19-aot-app-ยกเลิก-01.jpg

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากสถานการการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 เริ่มจะดีขึ้นเป็นลำดับ การตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานี จึงผ่อนคลายลงไปตามความเหมาะสม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีมติให้ ยกเลิกการใช้งาน AOT Airports appication ในการบันทึกประวัติการเดินทาง และรายงานสุขภาพ ตลอดเวลา 14 วันลง

แต่ยังคงใว้เฉพาะแบบสอบถาม/ รายงานสุขภาพการเดินทาง หรือ แบบ ต.8 เพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

COVID-19-aot-app-ยกเลิก-02.jpg

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต.8 และกรอกข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารได้ตามลิงค์นี้

COVID-19-ตม8-01.jpg