guideubon

 

โรงเรียนอนุบาลอุบลฯ ปิดเรียนเพิ่ม ป้องกันเฝ้าระวังโควิด-19

COVID-19-อนุบาลอุบล-01.jpg

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์ข่าวลือจากสังคมออนไลน์ มีเนื้อหาพาดพิงโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ว่ามีนักเรียนที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกับผู้ปกครอง กลับมาเรียนตามปกติ โดยไม่ทำการกักตัวในบ้านพัก เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งทำให้ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เกิดความตื่นตระหนกในข่าวที่เกิดขึ้น  และได้มาขอรับบุตรหลานกลับบ้านก่อนเวลาเลิกโรงเรียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

COVID-19-อนุบาลอุบล-02.jpg

เบื้องต้น ทางโรงเรียนดำเนินการประสานกับเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดใต้ เข้าดำเนินการสอบสวนหาข้อมูลจากครูอนามัยโรงเรียน หัวหน้าสายชั้นทุกสายชั้น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการประชุมได้ข้อสรุปว่าให้โรงเรียนหยุดเรียนเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่อาจมีในอุปกรณ์การเรียนการสอน ในทุกห้องเรียน ทุกอาคารเรียน ให้นักเรียนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน โรงเรียนได้ดำเนินการปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และอาคารสถานที่ของโรงเรียน ส่วนการแก้ปัญหาข่าวลือ โรงเรียนได้รับการยืนยันจาก ศูนย์ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง Covid-19 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีผู้ติดเชื้อ รวมนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่น

และจากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2563 (28ก.พ.2563) เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยมีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 คนสุดท้ายที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งอยู่ในระยะเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามประกาศ เรื่องแจ้งข่าวลือ เรื่อง โควิด-19 ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือราชการแจ้งการหยุดเรียนกรณีพิเศษ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนักเรียน และความปลอดภัยของตัวนักเรียนในภาพรวม โรงเรียนจึงปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 2 – 8 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงระยะเฝ้าระวังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คนสุดท้ายที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2563 รวมเวลา 14 วัน และโรงเรียนจะเปิดเรียนในวันที่ 9 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ โรงเรียนจะดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 5 ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 และสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งโรงเรียนได้หารือกับผู้บังคับบัญชาในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทาง www.anubanubon.ac.th

COVID-19-อนุบาลอุบล-03.jpg