guideubon

 

AIS มอบเต๊นท์สนับสนุนการทำงานเทศบาลนครอุบลฯ

ais-มอบเต๊นท์-01.jpg

เอไอเอส โดย นายเวียงจันทร์ ตันสกุล หัวหน้าสำนักฝ่ายขายและการตลาด-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะผู้บริหารเอไอเอสมอบเต๊นท์ ขนาด 3x3 เมตร จำนวน 20 หลัง มูลค่า 240,000 บาท มอบให้กับเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใช้ในกิจกรรมของเทศบาลในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยมีนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บริเวณลานหน้าเทศบาลนครอุบลราชธานี