guideubon

 

AIS พาสื่อมวลชน จ.อุบลฯ เยี่ยมชมสถานีฐาน ตอกย้ำ คลื่นเดียว แรงชัวร์ ทั่วไทย

AIS-3G-2100-สถานีฐาน-01.jpg

วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ผู้บริหาร AIS พาสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมชมสถานีฐาน AIS 3G 2100 ย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม เดินหน้ายกระดับคุณภาพ มาตรฐาน เครือข่าย 3G 2100 ครอบคลุมทั่วไทย กว่า 17,000 สถานีฐาน พร้อมนำนวัตกรรมใหม่ “Small Cell” เสริมช่องว่าง ปรับความเร็ว และคุณภาพเสียงที่เสถียรมากขึ้น ขณะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมายติดตั้งครอบคลุมกว่า 4,400 สถานีฐาน ในสิ้นปี 2557 รองรับลูกค้า 3G 2100 ที่มีกว่า 8.2 ล้านราย

AIS-3G-2100-สถานีฐาน-อุดมศักดิ์-โสมคำ.jpg

นายอุดมศักดิ์ โสมคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า AIS วางแผนและนโยบายชัดเจนถึงการเร่งพัฒนาและขยายโครงข่าย และสามารถให้บริการในระบบ 3G บนคลื่นความถี่ 2100 ได้ครบและครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ และขณะนี้ถือว่า มากกว่าความครอบคลุมของเครือข่ายยุค 2G ที่เคยได้รับการยอมรับว่าครอบคลุมสูงสุดแล้วเช่นกัน ครอบคลุมประชากรกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนประชากรทั่วประเทศ

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสมุ่งพัฒนาบริการและมอบความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยได้ใช้งบประมาณนับตั้งแต่ปี 2556-2557 เป็นเงินราว 60,000 ล้านบาท (ปี 2556 ใช้งบลงทุน 20,000 ล้านบาท และปี 2557 ใช้งบลงทุน 40,000 ล้านบาท) ในการขยายเครือข่าย และปัจจุบันมีลูกค้า AIS 3G 2100 กว่า 26 ล้านราย โดยล่าสุดปริมาณสถานีฐานอยู่ที่ 17,000 แห่ง และจะขยายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใหม่ๆ หรือ เพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งานในพื้นที่เดิมที่ความต้องการใช้งานดาต้าเพิ่มขึ้น

และเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด AIS มีการนำนวัตกรรมใหม่ คือ สมอล เซลล์ (Small Cell) เข้ามาเสริมในช่องว่างจุดเล็กๆ ในแต่ละพื้นที่ ติดอุปกรณ์ให้รองรับความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ทุกแห่งทั่วประเทศ, มอบคุณภาพเสียงระดับ HD Voice สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับ ที่สำคัญการใช้งานที่อยู่บนคลื่นเดียว ย่อมทำให้เกิดความเสถียรมากกว่าการใช้งานหลายคลื่นในเวลาเดียวกัน

AIS-3G-2100-สถานีฐาน-โชติวัฒน์-อุ่นพิกุล.jpg

นายโชติวัฒน์ อุ่นพิกุล ผู้จัดการฝ่ายติดตั้งเครือข่าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS มีลูกค้า ประมาณ 11 ล้านราย เป็นลูกค้า AIS 3G 2100 จำนวน 8.2 ล้านราย หรือประมาณ 68% โดยสามารถแบ่งเป็น พื้นที่อีสานบน 4.3 ล้านราย อีสานล่าง 3.9 ล้านราย ซึ่งจากฐานลูกค้าดังกล่าว จึงมีการพัฒนาและขยายสถานีฐาน AIS 3G 2100 ให้ครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพที่ดีที่สุด กว่า 4,400 สถานีฐานในปีนี้ โดยจะกระจายอยู่ทุกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 370 สถานีฐาน เพื่อรองรับลูกค้า กว่า 5.7 แสนราย

AIS-3G-2100-สถานีฐาน-02.jpg