guideubon

 

อาชีวะอุบลฯ ชนะเลิศ “นักขายมืออาชีพ” ออนไลน์ งาน ACBA 2021

ACBA2021-นักขาบมืออาชีพ-01.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยครูสาขาวิชาการตลาด ได้แก่ นางสาวอรทัย ปริต นางสาวศกลรัตน์ อุทธา นางประภัสสร คำเจริญ นางสาววชิราภรณ์ เขม้นดี และนางสาวดวงดาว จันทร นำนักศึกษาในสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางการตลาด ในการประกวด “นักขายมืออาชีพ” หัวข้อ The Best Salesman 2021 ประจำปี 2564 ด้วยไลฟ์สดการขายผ่านระบบออนไลน์ ใช้เวลา ไม่เกิน 5 นาที ผ่านโปรแกรม Google Meet และตอบคำถามจากคณะกรรมการอีก 5 นาที ในรอบชิงชนะเลิศ

ACBA2021-นักขาบมืออาชีพ-02.jpg

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สามารถทำคะแนนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ จำนวน 2 คน จากผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด จำนวน 12 คน ได้แก่ นางสาวพรชิตา ดุจดา และนายธีรเมศ ชายน้ำเค็ม นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด

ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายธีรเมศ ชายน้ำเค็ม นักศึกษา ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด สามารถคว้ารางวัลชิงชนะเลิศจากการแข่งขันได้สำเร็จ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท เอาชนะใจกรรมการได้ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เห็ดเผาะพร้อมทานสำเร็จรูป ด้วยการนำเสนอที่มีความน่าสนใจและให้รายละเอียดในเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการขาย

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
รองขนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และ รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน “บริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 7 (ACBA 2021)” ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2564

ACBA2021-นักขาบมืออาชีพ-03.jpg

ACBA2021-นักขาบมืออาชีพ-04.jpg