guideubon

 

รับน้อง ครุศาสตร์ราชภัฏอุบลฯ ฟ้อนถวายอาลัย ในหลวงรัชกาลที่ 9

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-01.jpg

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการ “ครุศาสตร์ร่วมใจ รำถวายอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีการศึกษา 2560" ณ วัดพระธาตุหนองบัว  โดยมีพลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.กองพลทหารราบที่ 6 นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าฯ อุบลราชธานี ผศ.ดร.จิณวัตร ประโคทัง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน ร่วมในพิธี และมีผู้แทนชุมชนร่วมพิธีกว่า 1,200 คน

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-02.jpg

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของคณะครุศาสตร์ ในกิจกรรมประกอบด้วย การฟ้อนถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การฟ้อนสักการะพระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ และพระบรมสารีริกธาตุ และฟ้อนคุณุตตราบูชาครู การถวายภัตตาหารและทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ ร่วมกับชุมชน 

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-03.jpg

ในส่วนวัดพระธาตุหนองบัว มีพระครูอมร ธรรมสโรส เจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ เป็นผู้นำในด้านการอบรม สั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา และนำพานักศึกษาร่วมบำเพ็ญกุศล แห่ผ้าห่มพระธาตุ พิธีถวายเทียนพรรษา และพิธีบูชาพระธาตุหนองบัว เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนตลอดไป 

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-04.jpg

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่วัดพระธาตุหนองบัว ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระธาตุหนองบัว รับฟังธรรมนำชีวิต ทำวัตรเย็น กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายกันเทศน์ การแห่ผ้าห่มพระธาตุ ถวายเทียนพรรษา และกิจกรรมการฟ้อนรำ ได้แก่ รำภูไทหัวใจฮักพ่อ ถวายอาลัย รำนมัสการพระธาตุหนองบัว รำคุณุตตราบูชาครู ปิดท้ายด้วยกิจกรรมพี่น้องฮักกันสัมพันธ์อำลา

พระครูอมร-ธรรมสโรส-วัดพระธาตุหนองบัว-01.jpg

พลตรี-ธเนศ-วงศ์ชะอุ่ม-01.jpg

นิกร-สุกใส-รองผู้ว่า-อุบล-02.jpg

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-06.jpg

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-07.jpg

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-08.jpg

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-09.jpg

ครุศาสตร์-ราชภัฏอุบล-รำถวายพระธาตุ-10.jpg