guideubon

 

พิธีเปิดอาคาร 96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44

หลวงพ่อวิริยังค์-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-อุบล-01.jpg

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 พระธรรมมงคลญาณ  (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ เดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคาร 96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระวิบูลธรรมาภร เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี// นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 อุบลราชธานี พร้อมด้วย พุทธศาสนิกชน และศิษยานุศิษย์ จำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี

หลวงพ่อวิริยังค์-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-อุบล-02.jpg

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 44 อุบลราชธานี เปิดการเรียนการสอนครูสมาธิมาตั้งแต่ รุ่นที่ 30 เมื่อปี พ.ศ.2555 จนกระทั่งปัจจุบัน สอนนักศึกษาในรุ่นที่ 38 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้สถานที่เรียนเดิมคับแคบ ไม่สะดวกต่อการทำกิจกรรมของนักศึกษา

หลวงพ่อวิริยังค์-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-อุบล-03.jpg

ประกอบกับ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ได้เคยปรารภไว้ว่า อยากจะสร้างอาคารครูสมาธิหลังใหม่ขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่ครูบาอาจารย์ ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่ของท่าน และเพื่อรำลึกถึงบุญคุณ เมื่อครั้งที่ท่านเคยศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสมเด็จ) ตั้งอยู่ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหารแห่งนี้ เนื่องจากสมัยก่อนโยมพ่อของท่าน มารับราชการรถไฟที่ จ.อุบลราชธานี และหลวงพ่อวิริยังค์ฯ ได้มอบเงินจำนวน 4 แสนบาท ให้เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้าง

หลวงพ่อวิริยังค์-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-อุบล-04.jpg

สำหรับ "อาคาร 96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร" หลังดังกล่าว เป็นอาคารคอนกรีตเอนกประสงค์ 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 1,020 ตารางเมตร ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 2 ปี ใช้งบประมาณที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธารวมจำนวนทั้งสิ้น 11 ล้าน 5 แสนบาท อีกทั้ง ยังมีศิษยานุศิษย์ร่วมบริจาคเครื่องสาธารณูปโภคในอาคาร อาทิ เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องครัว เพื่อให้อาคารหลังนี้ พร้อมใช้รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมการฝึกสมาธิของนักศึกษาครูสมาธิในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงทุกรุ่น นับจากนี้เป็นต้นไป

หลวงพ่อวิริยังค์-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-อุบล-05.jpg

หลวงพ่อวิริยังค์-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-อุบล-06.jpg

หลวงพ่อวิริยังค์-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-อุบล-07.jpg

หลวงพ่อวิริยังค์-สถาบันพลังจิตตานุภาพ-อุบล-08.jpg