guideubon

 

สุ่มตรวจผู้ป่วยโควิดอุบลฯ พบ 94.4% เป็นสายพันธุ์ Omicron

สุ่มตรวจผู้ป่วยโควิดอุบล-Omicron94per-01.jpg

วันที่ 22 มกราคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 176 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 13 ราย และติดเชื้อในพื้นที่ 163 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยสะสม 6,873 ราย รักษาหายสะสม 4,516 ราย กำลังรักษา 2,349 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 8 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 7 ราย

ผลการสุ่มตรวจสายพันธุ์ผู้ป่วยโควิด-19 จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.64 - 21 ม.ค.65 พบสายพันธุ์โอไมครอน (Omicron) 34 ราย (94.4%) ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง 15 / วารินชำราบ 4/ เดชอุดม 3 / เหล่าเสือโก้ก 3/ เขื่องใน 4/ พิบูลมังสาหาร 2/ โพธิ์ไทร 1, กุดข้าวปุ้น 1, ดอนมดแดง 1 ราย  และพบสายพันธุ์เดลต้า (Delta) 2 ราย (5.6%) ที่ อ.เขื่องใน 2 ราย

สุ่มตรวจผู้ป่วยโควิดอุบล-Omicron94per-02.jpg

คลัสเตอร์งานศพ ต.โนนก่อ ม.12 อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 45 ปี อาชีพแม่ค้ารับสินค้าจากตลาดบุณฑริกขายในหมู่บ้านทุกวัน/ ไปงานศพในหมู่บ้าน 7-13 ม.ค.65 สัมผัสคนในงานศพและชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย รวมผู้ป่วย 36 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว/ ผู้มาร่วมงานศพ/ ผู้สัมผัสในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 417 คน กักตัวทั้งหมด

คลัสเตอร์งานบุญ ต.ท่าโพธิ์ศรี ม.2 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นชาย อายุ 21 ปี เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี ไปร่วมงานบุญในหมู่บ้าน ค้นหาเชิงรุกวันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 11 ราย  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย รวมผู้ป่วย 97 ราย เป็นกลุ่มผู้ไปร่วมงานบุญ และผู้สัมผัสในครอบครัว มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 201 คน อยู่ระหว่างการกักตัว 43 คน

คลัสเตอร์งานคอนเสิร์ตหมอลำ อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เป็นผู้ป่วย 2 ราย สัมผัสผู้ป่วยร้านเอกมัย ไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตหมอลำ 29 ม.ค.65 ที่ อ.สิรินธร สัมผัสเพื่อนและผู้ร่วมงาน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 68 ราย เป็นผู้ไปงานหมอลำ 53 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 15 ราย พบผู้ป่วยในอำเภอสิรินธร พิบูลมังสาหาร เมืองอุบล โขงเจียม และเดขอุดม มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 343 คน อยู่ระหว่างกักตัว 25 คน

คลัสเตอร์บ้านคำข่า ม.7 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นหญิง อายุ 19 ปี สัมผัสกับคนในครอบครัวที่เดินทางมาจาก กทม. (วันที่ 8 ม.ค.65 ญาติเดินทางกลับ กทม. ตรวจพบเชื้อโควิด-19) วันที่ 9 ม.ค.65 ผล TR-PCR Detected วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 20 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวและในชุมชน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 92 ราย กักตัวทุกคน

คลัสเตอร์งานศพ ต.ข้าวปุ้น ม.14 อ.กุดข้าวปุ้น พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นชาย อายุ 14 ปี มีประวัติสัมผัสเพื่อนป่วยที่มาจากต่างจังหวัด มาร่วมงานศพญาติ / สัมผัสครอบครัว / ผู้มาร่วมงานศพ 27-30 ธ.ค.64 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย รวมผู้ป่วย 35 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 272 คน อยู่ระหว่างกักตัว 26 คน

สุ่มตรวจผู้ป่วยโควิดอุบล-Omicron94per-03.jpg