guideubon

 

เติมฝันปันรัก ครั้งที่ 9 ถึงมือน้องๆ รร.บ้านดงนา จ.อุบลราชธานี

เติมฝันปันรัก-ครั้งที่9-บ้านดงนา-อุบล-02.jpg

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 งานประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี ได้จัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสนองงานในพระราชดำริฯ ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

เติมฝันปันรัก-ครั้งที่9-บ้านดงนา-อุบล-03.jpg

สำหรับการจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ 9 นี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย จำนวน 20,000 บาท และงานประชาสัมพันธ์ได้จัดรับบริจาค พร้อมทั้งจัดจำหน่ายเสื้อและเข็มกลัด เป็นเงิน จำนวน 50,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,200 บาท จัดสรรเป็นทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี ประเภทจิตอาสา และปะเภทนักกีฬาดีเด่น จำนวน 9 ทุน นอกจากนี้ยังได้จัดซื้อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา, เครื่องเล่น DVD, พัดลมตั้งโต๊ะและพัดลมติดผนัง, หนังสือสารานุกรมคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์, หนังสือเสริมทักษะ, สื่อวีดิทัศน์, สื่อการเรียนรู้, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา, เสื้อกีฬา, ถุงเท้า, ชั้นหนังสือ, ขนม และผลไม้ ตลอดจนนำผ้าห่ม เสื้อผ้า ชุดเครื่องนอนห้องพยาบาล ตู้ยา และยาเวชภัณฑ์ ที่ภาคีเครือข่ายบริจาคมา นำไปมอบให้แก่น้อง ๆ นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

เติมฝันปันรัก-ครั้งที่9-บ้านดงนา-อุบล-04.jpg

นอกจากนี้ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จะนำนักศึกษาร่วมดำเนินการจัดระบบห้องสมุด และจัดหมวดหมู่หนังสือ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 อีกด้วย

เติมฝันปันรัก-ครั้งที่9-บ้านดงนา-อุบล-05.jpg

บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความดีใจ และความประทับใจของนักเรียน และครู จำนวนกว่า 50 คน ที่ได้รับกำลังใจและน้ำใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคีเครือข่าย และทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้