guideubon

 

สถานการณ์อุทกภัย จ.อุบลฯ น้ำมูลกำลังขึ้น สูงกว่าตลิ่ง 9 ซม. แล้ว

น้ำมูลขาขึ้น-สูงกว่าตลิ่ง9ซม-01.jpg

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี สภาพทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนบน และทะเลจีนใต้ตอนบนแล้ว ประกอบกับมีลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ +112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้ เมื่อเวลา 06.00 น. วัดได้ +112.09 ม.รทก. หรือระดับ 7.09 เมตร เพิ่มขึ้นจาก เมื่อวาน 0.06 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.09 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,354 ลบ.ม./วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้ ลดลงจากระดับสูงสุด 0.40 เมตร)

เขื่อนปากมูล ความจุระดับเก็บกัก 225.00 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำหน้าเขื่อนปัจจุบัน 99.74 ม.รทก. ระบายน้ำ 224.64 ล้าน ลบ.ม./วัน ปริมาณไหลผ่าน 2,600 ลบ.ม./วินาที

สถานี KHO แม่น้ำโขง ระดับน้ำวัดได้ 95.29 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 0.41 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 8.24 ม.

น้ำมูลขาขึ้น-สูงกว่าตลิ่ง9ซม-02.jpg