guideubon

 

คลัสเตอร์ ต.ไร่น้อย พุ่งเกือบร้อยราย ลามไป ต.ขามใหญ่แล้ว 9

คลัสเตอร์ไร่น้อย-ขามใหญ่-01.jpg

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 161 ราย เป็นการติดเชื้อจาก กทม. และต่างจังหวัด 102 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 59 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลฯ 27 ราย อ.วารินชำราบ 15 ราย อ.เขื่องใน 5 ราย อ.เดชอุดม 3 ราย อ.เหล่าเสือโก้ก 4 ราย อ.นาตาล 3 ราย อ.ตระการพืชผล และ อ.ศรีเมืองใหม่ พื้นที่ละ 1 ราย

วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมเสียชีวิต 76 ราย ทุกรายยังไม่ได้รับวัคซีน มีผู้ป่วยกำลังรักษา 3,600 ราย  ผู้ป่วยอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจ 11 ราย รักษาหายแล้ว 10,116 ราย (รายใหม่ 329) 

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ ทั้ง 59 รายนั้น เป็นผู้ป่วยในเรือนจำ 11 ราย นอกนั้นเป็นการติดในพื้นที่ตามอำเภอต่างๆ มากสุดคือ อ.เมืองอุบลฯ คลัสเตอร์งานศพ/วันเกิด ต.ไร่น้อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย โดยอยู่ในเขตไร่น้อย 5 ราย และอยู่ในเขต ต.ขามใหญ่ 9 ราย รวมคลัสเตอร์ไร่น้อย พบผู้ติดเชื้อแล้ว 98 ราย

 คลัสเตอร์ไร่น้อย-ขามใหญ่-03.jpg

อ.วารินชำราบ พบผู้ติดเชื้อ 15 ราย จากคลัสเตอร์บุ่งไหม 3 ราย ร้านทำประตู 4 ราย และติดในครอบครัวต่างๆ 8 ราย

อ.เหล่าเสือโก้ก พบผู้ติดเชื้อ 4 ราย สัมผัสเชื้อจากญาติที่ทำงานโรงแรมในเขตเทศบาลนครอุบลฯ แล้วไปแพร่ให้คนใครอบครัว 

นอกนั้น อ.เขื่องใน พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย อ.เดชอุดม 3 ราย อ.ตระการพืชผล และ อ.ศรีเมืองใหม่ พื้นที่ละ 1 ราย

คลัสเตอร์ไร่น้อย-ขามใหญ่-02.jpg

คลัสเตอร์ไร่น้อย-ขามใหญ่-04.jpg