guideubon

 

นักศึกษา ม.อุบลฯ รวมพลังจิตอาสา น้อมรำลึก ในหลวง ร.9

จิตอาสา-วัดบ้านศรีไค-01.jpg

สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา จัด กิจกรรม จิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9) 13 ตุลาคม

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมนำบุคลากร และนักศึกษา ร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด กวาดลานวัด บริเวณรอบโบสถ์วิหาร ขัดพื้น เก็บขยะ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 7 รูป ณ วัดบ้านศรีไค หมู่ 4 ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาจากทุกคณะเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 

ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยยึดหลักตามรอยพระยุคลบาทในการใช้ชีวิตแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมร่วมสืบสานพระปณิธานของพระองค์ กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา นับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มีวิถีการดําเนินชีวิต อย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยนักศึกษาร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัด กวาดลานวัด บริเวณรอบโบสถ์วิหาร ขัดพื้น เก็บขยะ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

จิตอาสา-วัดบ้านศรีไค-06.jpg

จิตอาสา-วัดบ้านศรีไค-02.jpg

จิตอาสา-วัดบ้านศรีไค-03.jpg

จิตอาสา-วัดบ้านศรีไค-04.jpg

จิตอาสา-วัดบ้านศรีไค-05.jpg