guideubon

 

มหกรรมบริการวิชาการ รวมพลังท้องถิ่น รวมพลังเด็กเปลี่ยนโลก

พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-03.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดงานมหกรรมบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “100 ปี ราชภัฏอุบลราชธานี รวมพลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมด้วยงาน “พลังเด็กเปลี่ยนโลก” ปีที่ 3 ภายใต้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัด : อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

100ปี-ราชภัฏอุบล-02.jpg

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีเวทีเสวนา “100 ปี ราชภัฏอุบลราชธานี รวมพลังท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” การบรรยายพิเศษ การประกวดโครงงานนักศึกษา “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” การแสดงนิทรรศการ การแสดงมินิคอนเสิร์ต คูณ ภูบดินทร์, ละมัย แสงทอง, สง่า วนารักษ์, ศิลปินจาก T –EN มิวสิค และการแสดงที่หลากหลายจากเครือข่ายเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพและทักษะในด้านต่างๆ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน

พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-04.jpg

พลังเด็กเปลี่ยนโลก-อุบล-05.jpg