guideubon

 

โควิดอุบลฯ ติดในพื้นที่ 92.7% ตลาดสดวารินชำราบ เพิ่ม 42 ราย

ตลาดสดวาริน-42รวม235-01.jpg

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 150 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 139 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 61 ราย, อ.เมืองอุบล 32 ราย (เรือนจำ 15), อ.สำโรง 13 ราย, อ.เดชอุดม 6 ราย, อ.นาจะหลวย 6 ราย, อ.สว่างวีระวงศ์ 5 ราย, อ.นาตาล 4 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 4 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.สิรินธร 2 ราย, อ.ตาลสุม อ.น้ำยืน อ.บุณฑริก อ.โพธิ์ไทร พื้นที่ละ 1 ราย (ตลาดวารินฯ 42, เรือนจำ 15, ต.ค้อน้อย อ.สำโรง 9 ราย)

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 19,179 ราย รักษาหายสะสม 17,712 ราย กำลังรักษา 1,327 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิตสะสม 140 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

การระบาดเป็นกลุ่มก้อน ยังอยู่ที่ตลาดสดเป็นส่วนใหญ่ โดยตลาดสดวารินชำราบ เพิ่ม 42 ราย / ตลาดแม่กิมเตียง เพิ่ม3 ราย / ตลาดบุ่งหวาย เพิ่ม 1 ราย / ตลาดสดพิบูลมังสาหาร เพิ่ม 1 ราย และแม็คโครวารินฯ เพิ่ม 4 ราย

ตลาดสดวาริน-42รวม235-02.jpg

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 42 ราย รวมผู้ป่วย 235 ราย พบผู้ป่วยในต่างอำเภอที่ อ.สว่างวีระวงศ์ 11 ราย, อ.สำโรง 6 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 11 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.น้ำยืน 1 ราย อ.เมือง 5 ราย, อ.นาเยีย 3 ราย และ อ.นาตาล 1 ราย

คลัสเตอร์ตลาดแม่กิมเตียง อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นสามี ภรรยา ขายลาบในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง แพร่เชื้อในกลุ่มแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย เป็นแม่ค้า และผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 32 ราย เป็นแม่ค้าขายอาหาร 15 ราย, คนส่งของในตลาด 2 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 15 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นลูกจ้างร้านท้อปข้าวปุ้นสด ในตลาดสด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกเป็นแม่ค้า ลูกจ้างในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของแม่ค้าในตลาด รวมผู้ป่วย 39 ราย พบผู้ป่วยใน อ.พิบูลฯ 24 ราย อ.สิรินธร 4 ราย และ อ.สว่างวีระวงศ์ 1 ราย

คลัสเตอร์ห้างแม็คโครวารินฯ พบผู้ป่วยรายแรกเมือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็น รปภ. ติดเชื้อจากครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย รวมผู้ป่วย 78 ราย เป็นพนักงาน/ รปภ./ แม่ค้า/ ครอบครัว 54 ราย และลูกค้า 24 ราย

คลัสเตอร์ สภ.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นตำรวจ และ นร.ตำรวจ 4 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นตำรวจและนักเรียนตำรวจ รวมผู้ป่วย 16 ราย

ตลาดสดวาริน-42รวม235-03.jpg

คลัสเตอร์บ้านหินแห่ ต.ค้อน้อย ม.3 อ.สำโรง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ไปซื้อของที่ห้างแม็คโครวารินฯ (10 ต.ค.64) เนื่องจากกลุ่มเสี่ยงมีอาการ จึงได้นำมาตรวจหาเชื้อก่อน ตรวจพบเชื้อกลุ่มแรก 11 ราย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย รวมผู้ป่วย 28 ราย 

คลัสเตอร์บ้านโพนเมือง ม.3 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เป็นชาย อายุ 38 ปี อาชีพเจ้าของอู่ซ่อมรถ มีประวัติเดินทางไปช่วยงานศพญาติที่ชุมชนหนองบก ต.วารินฯ อ.วารินชำราบ วันที่ 3-8 ตุลาคม 2564 (สัมผัสผู้ป่วยยืนยันซึ่งเป็นลูกสาวกับลูกเขยซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษ) มีการแพร่เชื้อไปยังลูกค้าอู่ซ่อมรถและคนในชุมชน วันนี้พบผู้ป่วย 1 ราย รวมผู้ป่วย 24 ราย

คลัสเตอร์ ตึกอายุรกรรมชาย รพร.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 67 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มี First case เป็นผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี (อ.นาจะหลวย) เริ่มป่วย 24 ก.ย.64 ตรวจพบเชื้อ 11 ต.ค.64 และเสียชีวิตเมื่อ 11 ต.ค.64 มีการแพร่เชื้อไปยังผู้ป่วยในตึก/ ญาติ/ เจ้าหน้าที่ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย เป็นผู้ป่วยที่สัมผัสโรค 3 ราย และผู้ป่วยที่จำหน่าย 1 ราย  รวมผู้ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 2 ราย

คลัสเตอร์ตลาดบุ่งหวาย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ตรวจพบเชื้อกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าในตลาด วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 19 ราย