guideubon

 

อุบลฯ ฝึกซ้อมเสมือนจริง พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-02.jpg

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่บริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศจำลอง วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมฝึกซ้อมการประกอบพิธีในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-01.jpg

สำหรับการซ้อมในครั้งนี้ เพื่อเน้นการซักซ้อมเสมือนวันงานจริง ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร/การจัดแถวข้าราชการและประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ลำดับขั้นตอนพิธีการต่างๆ การฝึกซ้อมวางดอกไม้จันทน์ ตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และนำมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-04.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-05.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-06.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-07.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-08.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-11.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-09.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-10.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-13.jpg

ซ้อมใหญ่-พิธีถวายดอกไม้จันทน์-อุบล-12.jpg

ผังพระเมรุมาศจำลอง-อุบล.jpg