guideubon

 

โปงลางสังข์เงิน ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วมถ่ายทอดความรักความอาลัย ร.9

ลำภูไทถวายอาลัย-บูชากษัตราธิราช-01.jpg

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เผยแพร่การแสดง บทลำภูไทถวายอาลัย โดย คณะโปงลางสังข์เงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งเป้นหนึ่งในชุดการแสดง บูชากษัตราธิราช บทเพลงที่ศิลปินพื้นบ้านจากทุกภาคของประเทศถ่ายทอดความรักความอาลัย จากความรู้สึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙ พระมหากษัตริย์ที่ทุกคนบูชา

ติดตาม บทเพลง บูชากษัตราธิราช ทั้งหมด http://www.ch3thailand.com/king9/program/115

โปงลางสังข์เงิน อุบลฯ ตัวแทนภาคอีสาน ลำภูไทถวายอาลัยพ่อฯ

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-02.jpg

สำหรับ การแสดงโปงลางถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ ผศ.ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ ผู้ฝึกสอนควบคุมวงโปงลางสังข์เงิน กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทังคณบดี และอาจารย์ ดร.นเรศ ขันธะรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้จัดการแสดงชุดลำภูไทถวายอาลัยพ่อฯ ซึ่งทีมงานจากสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 จะมาบันทึกเทป เป็นหนึ่งในชุด "บูชากษัตราธิราช" เพื่อออกฉายในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนตุลาคม 2560  จึงคัดเลือกผู้แสดงเป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีการประพันธ์กลอนลำขึ้นมาใหม่ชื่อว่า ลำภูไทถวายอาลัยพ่อด้วยความฮักกัน ซึ่งประพันธ์กลอนลำโดย ดวงจันทร์น้อย (ดวง วังสาลุน ครูภูมิปัญญาไทย)

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-03.jpg

ด้าน ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ อัตไพบูลย์ ที่ปรึกษาวงโปงลางสังข์เงิน กล่าวว่า การแสดงโปงลางถวายความอาลัยชุด ลำภูไทถวายอาลัยพ่อด้วยความฮักกัน นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวอุบลราชธานี เนื่องจากทางสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 มีการคัดเลือกการแสดงศิลปะพื้นบ้านเพื่อใช้ฉายในห้วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ภาคละ 2 จังหวัด โดยภาคอีสาน ทางสถานีฯ เลือกการแสดงหมอลำจากจังหวัดมหาสารคาม และการแสดงโปงลางจากจังหวัดอุบลราชธานี จึงถือว่า วงโปงลางสังข์เงิน ได้เป็นตัวแทนของชาวอีสานในการถวายความอาลัยต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งทั้งครูผู้ฝึกสอนและนักศึกษาที่มาร่วมแสดงทั้งหมด

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-04.jpg

โปงลางสังข์เงิน-ลำภูไทถวายอาลัยพ่อ-05.jpg