guideubon

 

โควิดอุบลฯ เพิ่ม 92 ราย ธ.กรุงไทย สาขาดอนกลาง ติดเชื้อ 21 ราย

กรุงไทย-ดอนกลาง-01.jpg

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 92 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 84 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 45 ราย, อ.เมืองอุบล 14 ราย, อ.ตาลสุม 6 ราย, อ.สิรินธร 5 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 3 ราย, อ.โขงเจียม 3 ราย (จนท. นรข.), อ.สว่างวีระวงศ์ 2 ราย, อ.โพธิ์ไทร 2 ราย, อ.เดชอุดม 2 ราย, อ.ตระการพืชผล และ อ.นาตาล พื้นที่ละ 1 ราย

สำหรับคลัสเตอร์กลุ่มที่ อ.วารินชำราบ ทั้ง 45 ราย มาจากกลุ่มร้านหน้า ม.อุบล 15 ราย/ พนักงานโรงงาน 9 ราย และงานศพ ต.ท่าลาด 10 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 17,448 ราย รักษาหายสะสม 15,922 ราย กำลังรักษา 1,396 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 130 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 5 ราย

กรุงไทย-ดอนกลาง-02.jpg

วันนี้พบคลัสเตอร์ใหม่ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 21 ราย เป็นพนักงานธนาคาร 19 ราย ครอบครัว 1 ราย และลูกค้าฝาก-ถอน 1 ราย มีผู้ป่วยรวม 21 ราย

คลัสเตอร์วงไพ่ วงไก่ชน ต.ตาลสุม อำเภอตาลสุม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นชาย มีประวัติเข้าไปในวงชนไก่ และวงพนันไพ่ในชุมชน โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน  รวมผู้ป่วย 145 ราย และยังพบผู้ป่วยเพิ่มใน อ.เมือง 4 ราย/อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อ 10 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 233 ราย

คลัสเตอร์โรงงาน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 9 ราย เป็นพนักงานโรงงาน ผู้ป่วยรวมเป็น 183 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 9 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย

ส่วนคลัสเตอร์หน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้ตรวจพบเพิ่มอีก 15 ราย เป็นกลุ่ม นศ./ประชาชนที่เที่ยวในร้าน/พนักงานในร้าน รวมผู้ป่วย 144 ราย

กรุงไทย-ดอนกลาง-03.jpg

ทั้งนี้ ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศแจ้งผู้รับบริการที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. -1 ต.ค. 2564 ให้สังเกตอาการและกักตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอ่กาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่น่มือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์