guideubon

 

นศ.ม.อุบลฯ ขับเสภา “นวมินทราลัย”ถวายอาลัย พ่อหลวง ร.9

ขับเสภา-อาลัยพ่อหลวง-01.jpg

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายศิรชัช ดาบุตร หรือ “น้องมิค” นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการขับเสภาถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่เสด็จสวรรคต ครบ 365 วัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม เป็นผู้รจนาถวาย

“น้องมิค” นายศิรชัช ดาบุตร ได้ขับเสภาต่อเบื้องหน้าภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยากาศสุดแสนตราตรึงใจยิ่ง

นายศิรชัช ดาบุตร หรือ “น้องมิค” นักศึกษาเพศทางเลือก ปัจจุบันอายุ 20 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นบุตรชายคนโต ของคุณพ่อทอมสัน ดาบุตร และคุณแม่พอดี ไชยสุระ อาชีพเกษตรกร ภูมิลำเนาอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม “น้องมิค” นอกจากจะมีความโดดเด่นด้านการเรียนแล้ว ยังเป็นนักกิจกรรม และมีความสามารถพิเศษหลากหลาย อาทิ การฟ้อนรำ การอ่านบททำนองเสนาะ การขับเสภา เป็นต้น ปี 2559 ได้รับตำแหน่งเวทีการประกวดเฟรชชี่ ของมหาวิทยาลัย คว้าตำแหน่ง เฟรชชี่ เลดี้บอย 2016 คนแรก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย

“น้องมิค” กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายอาลัยแด่ พ่อหลวง ร.9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการขับเสภาซึ่งตนมีประสบการณ์ในการขับเสภามาตั้งแต่เรียนในระดับมัธยมศึกษา ครั้งนี้จะแตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกถึงพ่อหลวง ร.9 ผู้เป็นดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ ที่ทรงเสด็จสวรรคต ครบ 365 วัน และจะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ทั้งนี้ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมที่จะน้อมนำคำสอนของพระองค์ มาปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้มีสุขตามรอยพ่อสืบไป

เพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว