guideubon

 

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่อุปสมบทถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-01.jpg

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเหล่าพสกนิกรชาวอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณศาลาจัตุรมุข ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-02.jpg

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ที่วัดมณีวนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 395 รูป

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-03.jpg

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-04.jpg

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-05.jpg

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-06.jpg

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-07.jpg

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-08.jpg

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-09.jpg

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-10.jpg

ตักบาตร-บวชหมู่-ถวายในหลวง-11.jpg