guideubon

 

อุบลฯ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-01.jpg

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีปลงผม ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมณีวนาราม วัดสุปัฏนารามวรวิหาร และวัดป่าไทรงาม

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยทั่วกัน เป็นระยะเวลา 15 วันระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 378 คน

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-03.jpg

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กำหนดสถานที่การดำเนินโครงการดังนี้

1. วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จำนวน 73 คน เข้ารับการศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดสระประสานสุข ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2. วัดมณีวนาราม จำนวน 62 คน เข้ารับการศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

3. วัดป่าไทรงาม จำนวน 245 คน เข้ารับการศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าไทรงาม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

การดำเนินโครงการดังครั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน เข้าร่วมอุปสมบท และร่วมเป็นเจ้าภาพกองบวช ด้วยการบริจาคปัจจัยสนับสนุน และได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์ จากเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ทั้งสองนิกาย ให้การอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดหากองบวช เครื่องอัฐบริขาร เชิญชวนชายไทยผู้มีคุณสมบัติ เข้าร่วมอุปสมบท และได้รับเมตตาอนุเคราะห์จาก เจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดมณีวนาราม วัดป่าไทรงาม และวัดสระประสานสุข ในด้านสถานที่บรรพชาอุปสมบทการจัดการอบรม

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-04.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-05.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-06.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-07.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-08.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-09.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-10.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-11.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-12.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-13.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-14.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-15.jpg

อุปสมบทหมู่-ถวายในหลวง-ร9-16.jpg