guideubon

 

ดอกดาวเรือง บานสะพรั่งทั่วอุบลฯ รำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-01.jpg

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ตามพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 นั้น 

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-02.jpg

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ดอกดาวเรืองที่ชาวอุบลฯ ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ขณะนี้เริ่มออกดอกสีเหลืองสวยงามแล้ว และหน่วยงานต่างๆ ได้นำดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งสถานที่ให้ทันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ ไกด์อุบลมีภาพหน่วยงานต่าง ที่ประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกดาวเรืองและดอกไม้พันธุ์สีเหลืองให้ชม ดังนี้

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-23.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-03.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-04.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-05.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-06.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-07.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-08.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-09.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-10.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-11.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-12.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-13.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-14.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-15.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-16.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-17.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-18.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-19.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-20.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-21.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-22.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-24.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-25.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-26.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-27.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-28.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-29.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-30.jpg

ดอกดาวเรือง-เหลืองสะพรั่ง-ทั่วอุบล-31.jpg