guideubon

 

ผอ.อาชีวะอุบลฯ บริจาคโลหิตครั้งที่ 91 ในชีวิต

91-บริจาคโลหิต-อาชีวะอุบล-01.jpg

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา รวมพลังใจทำบุญบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ตามโครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอ และปลอดภัย ซึ่งการบริจาคโลหิต 1 ยูนิต หรือเท่ากับ 1 ถุง จะสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากกว่า 3 คน

ทั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตในสถานศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 102 คน ปริมาณเลือดที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ จำนวน 37,700 ซีซี

91-บริจาคโลหิต-อาชีวะอุบล-02.jpg

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีโอกาสทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อีกครั้ง ด้วยความเต็มใจและความสมัครใจ ซึ่งตนรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้ง ที่ได้บริจาคโลหิตเพื่อกุศล สำหรับวันนี้เป็นการบริจาคโลหิตครั้งที่ 91 ในชีวิต ในวัยย่างเข้าสู่อายุ 60 ปี และถ้าหากสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตนตั้งปณิธานจะทำความดี สร้างกุศลบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าร่างกายจะไม่พร้อม หรือชีวิตจะหาไม่ เพราะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นผู้ให้สูงสุดของชีวิต โดยไม่หวังผลตอบแทน

อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนได้ให้ความสำคัญในการบริจาคโลหิต ร่วมกันบริจาคโลหิตกันเยอะๆ เพราะเป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่ดีที่สุด ที่คนทั่วไปสามารถทำได้ และยังมีความสุขใจ เอิบอิ่มใจ ที่ได้เสียสละและสร้างประโยชน์ต่อคนอื่นและสังคมอย่างน่าชื่นชมอีกทางหนึ่งด้วย

91-บริจาคโลหิต-อาชีวะอุบล-03.jpg

91-บริจาคโลหิต-อาชีวะอุบล-04.jpg

91-บริจาคโลหิต-อาชีวะอุบล-05.jpg