guideubon

 

ศาลปกครองอุบลฯ ปลูกดอกไม้สีเหลืองแสดงความจงรักภักดี ร.9

ดอกไม้สีเหลือง-ศาลปกครองอุบล-01.jpg

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี นำตุลาการในศาลปกครองอุบลราชธานี และบุคลากรสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองแสดงความจงรักภักดี ต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในบริเวณศาลปกครองอุบลราชธานี ด้วยงบสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานีส่วนหนึ่ง และเงินบริจาคจากุตุลาการในศาลฯ และบุคลากรสำนักงานศาลฯ ในการจัดหาเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า โดยเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 และปลูกในวันนี้ ก่อนช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ดอกไม้สีเหลือง-ศาลปกครองอุบล-02.jpg

ดอกไม้สีเหลือง-ศาลปกครองอุบล-03.jpg

ดอกไม้สีเหลือง-ศาลปกครองอุบล-04.jpg

ดอกไม้สีเหลือง-ศาลปกครองอุบล-05.jpg

ดอกไม้สีเหลือง-ศาลปกครองอุบล-06.jpg