guideubon

 

9 พ.ย.64 น้ำมูลทรงตัว ยังล้นตลิ่ง 73 ซม. เท่าเดิม

น้ำมูลทรงตัว-73ซม-01.jpg

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์น้ำท่า แม่น้ำมูล สถานีวัดน้ำที่ M.7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับตลิ่งอยู่ที่ 112.00 ม.รทก. หรือ 7 เมตร ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่ 112.73 ม.รทก. หรือระดับ 7.73 เมตร ทรงตัวจากเมื่อวาน 0.0 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 0.73 เมตร อัตราการไหลอยู่ที่ 2,890 ลบ.ม.วินาที่ ระดับสูงสุด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 112.49 ม.รทก. หรือ 7.49 เมตร (ระดับน้ำวันนี้สูงกว่าระดับสูงสุด 0.24 เมตร)

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญ

แม่น้ำชี เขื่อนธาตุน้อย มีความจุที่ระดับเก็บกัก 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 91.03 ล้าน ลบ.ม. ( 162.26 %) แนวโน้ม ทรงตัว

แม่น้ำมูล (เขื่อนราศีไศล,เขื่อนหัวนา) มีความจุที่ระดับเก็บกัก 139.44 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบัน 226.67 ล้าน ลบ.ม. ( 162.55%) แนวโน้ม ลดลง

แม่น้ำโขง (วัดบุปผาวัน อำเภอโขงเจียม สถานี KHO.) ระดับน้ำ 93.93 ม.รทก. ลดลง จากเมื่อวาน -0.06 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9.60 เมตร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511