guideubon

 

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด เพิ่ม 9 รวมผู้ป่วย 50 ราย ตรวจ ATK บวก 29

ตำบลสมสะอาด-ป่วย50-ATK29-01.jpg

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 49 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 3 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 46 ราย แยกเป็น  อ.วารินชำราบ 12 ราย, อ.เมือง 10 ราย, อ.เดชอุดม 9 ราย, อ.ม่วงสามสิบ 4 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 4 ราย, อ.น้ำยืน 3 ราย, อ.ตระการพืชผล 2 ราย, อ.ตาลสุม อ.บุณฑริก พื้นที่ละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20,406 ราย รักษาหายสะสม 19,361 ราย กำลังรักษา 887 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 158 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 6 ราย

วันนี้ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกตรวจคัดกรองเชิงรุก ตั้งจุดตรวจ ATK กับมีการให้บริการฉีดวัคซีนร่วมด้วย ณ โรงเรียนนสมสะอาดสวนฝ้าย และวัดบ้านสวนฝ้าย ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานิ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยงสูงและประชาขนทั่วไป ตรวจคัตกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้น ด้วยวิธี Antigen Test Kt : ATK ผลการตรวจ ATK (NS) โรงเรียนบ้านสมสะอาดสวนฝ้าย จำนวน 422 ราย (RT-PCR 144 ราย) ผลบวก 18 ราย ผลลบ 404 ราย และวัดบ้านสวนฝ้าย จำนวน 489 ราย ผลบวก 11 ราย ผลลบ 478 ราย รวมผลการตรวจ ATK (NS) ต.สมสะอาด อ.เดซอุดม จ.อุบลราชธานี ทั้งหมดจำนวน 911 ราย ผลบวก 29 ราย ผลลบ 882 ราย 

ตำบลสมสะอาด-ป่วย50-ATK29-02.jpg

คลัสเตอร์ ต.สมสะอาด ม.1 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 21 ปี ไปสักคิ้วใน อ.เมือง แพร่เชื้อให้ครอบครัว/เพื่อนบ้าน เป็นวงแรก และแพร่เชื้อในพิธีบายศรีสู่ขวัญทหารใหม่/งานศพ เป็นวงที่สอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน จากการตรวจเชิงรุก รวมผู้ป่วย 50 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 120 คน กักตัวแล้วทุกคน ได้ปิดหมู่บ้าน ต.สมสะอาด เพื่อควบคุมโรคแล้ว

ตำบลสมสะอาด-ป่วย50-ATK29-03.jpg

คลัสเตอร์บ้านข่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ ม.5 อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นชาย อายุ 69 ปี ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง มีอาการปวดท้อง ตรวจพบก่อนเข้ารับการรักษาที่ รพ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย เป็นคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชนบ้านช่างหม้อ รวมผู้ป่วย 71 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 310 คน กักตัว 270 คน ให้ปิดหมู่บ้านเพื่อควบคุมโรค

คลัสเตอร์ร้านเอกมัย อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นนักเรียน 2 ราย มีประวัติไปเที่ยวที่ร้านเอกมัย มีผู้ไปเที่ยวในร้านติดเชื้อเพิ่ม วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย เป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวในร้านและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รวมผู้ป่วย 22 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงเรียน 15 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสดวารินชำราบ อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นแม่ค้าขายของในตลาด ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่ค้าขายของในตลาดวารินฯ  วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ป่วย 313 ราย

คลัสเตอร์ ต.ขุหลุ ม.6 อ.ตระการพืชผล พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เป็นหญิง อายุ 63 ปี มีอาการป่วย ลูกไปรับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นนักเรียนที่อยู่ระหว่างการกักตัว