guideubon

 

เปิดบริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเชิงรุก เซ็นทรัลอุบล 9-10 ต.ค.64

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-01.jpg

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ให้บริการ และประชาชนที่มารับวัคซีน ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-02.jpg

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี และหน่วยงานเอกชนอย่าง DTAC และ 3BB ได้ผนึกกำลังจัดตั้งหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 3,000 คน และนักเรียนอายุ 12-17 ปี จำนวน 3,000 คน

คุณยอดสร้อย ปัญณะสมบูรณ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี กล่าวว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ได้สนับสนุนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร บริเวณชั้น G ฝั่งท็อปส์ มาร์เก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและสามารถรองรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ พี่น้องประชาชน และนักเรียน จำนวนกว่า 6,000 คน ภายใต้มาตรการ “เซ็นทรัล ผู้นำ สะอาด มั่นใจ” โดยมีกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ดังนี้

- วันที่ 9 ตุลาคม 2564 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (Sinovac เข็มที่ 1)
- วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อายุ 12-17 ปี (Pfizer เข็มที่ 1)

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-03.jpg

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบัน มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเป็นลำดับที่ 23 ของประเทศ ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดแนวทางเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากกว่าร้อยละ 70 ของประชาชน ซึ่งปัจจุบันประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 579,111 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.15

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-04.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-05.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-08.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-06.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-07.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-09.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-10.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-11.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-12.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-13.jpg

วัคซีนโควิด-เซ็นทรัลอุบล-14.jpg