guideubon

 

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดอุบล ประเดิมวันแรกคึกคัก

คาราวานวิทยาศาสตร์-อพวช-อุบล-01.jpg

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 

คาราวานวิทยาศาสตร์-อพวช-อุบล-02.jpg

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ และฐานความรู้ต่างๆ อาทิ การส่งผ่านความร้อน  มหัศจรรย์แห่งแสง-เสียง แบตเตอรี่มือ ผสมสีของแสง สร้างภาพจากเข็มหมุด กระแสวนของแม่เหล็ก การหมุนของน้ำ การถ่ายเทพลังงาน และบุหรี่แปลงร่าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Science Show และการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ซึ่งในวันแรกของการจัดงาน มีนักเรียน และนักศึกษามาร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำนวนกว่า 2,000 คน

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คาราวานวิทยาศาสตร์-อพวช-อุบล-03.jpg