guideubon

 

นศ.ราชภัฏอุบลฯ นักกีฬาเซปักตะกร้อเหรียญทองซีเกมส์

ราชภัฏอุบล-เหรียญทองซีเกมส์-02.jpg

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ที่ห้องโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำช่อดอกไม้ และเช็คของขวัญ มาร่วมแสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์  ทองสาย นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นักกีฬาเซปักตะกร้อเหรีญทอง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์

ราชภัฏอุบล-เหรียญทองซีเกมส์-01.jpg