guideubon

 

กฟผ. เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล สุดบานทั้ง 8 บาน

เปิดประตู-เขื่อนปากมูล-01.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑรูย์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี , สำนักงานชลประทานที่ 7 จ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการ กฟผ. เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสุดบานทั้ง 8 บาน

ตามมติที่ประชุมหารือพิจารณาการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล เตรียมการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก จากพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่​" บริเวณเวียดนามตอนกลาง​ ได้อ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชั่น​ มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ​ 25-30 นอต​ กำลังเคลื่อนเข้า​ สปป.ลาว​ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของไทย โดยยึดตามหลักเกณฑ์การเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินการเปิดบานประตูระบายเขื่อนปากมูล

โดยให้ กฟผ. ปฏิบัติตามเทคนิคในการส่งหนังสือแจ้งเตือนให้ส่วนราชการ / ชุมชน / ประชาชน ริมตลิ่ง 2 ฝั่งแม่น้ำมูล ให้ดูแลสิ่งปลูกสร้าง เรือ แพ และทรัพย์สิน ของตนเอง เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินการ ในครั้งนี้ เป็นเวลา 3 วัน และให้ กฟผ. ดำเนินการลดระดับน้ำเขื่อนปากมูลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลา 10 วัน และเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสุดบานทั้ง 8 บาน ในวันที่ 24 กันยายน 2564 นั้น

เปิดประตู-เขื่อนปากมูล-02.jpg

ในการนี้ นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธ ร่วมต้อนรับ ผวจ.อุบลราชธานี พร้อมรายงานผลการดำเนินการเปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลสุดบานทั้ง 8 บาน และนำตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กฟผ. ในครั้งนี้ ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

เปิดประตู-เขื่อนปากมูล-03.jpg

เปิดประตู-เขื่อนปากมูล-04.jpg