guideubon

 

ชุดจัดระเบียบสังคมฯ อ.เมืองอุบลฯ ออกตรวจสถานบันเทิง 8 แห่ง

สถานบันเทิงอุบล-01.jpg

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลาประมาณ 23.30 น. - 01.30 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้สั่งการให้นายสุขสันต์ ณ อุบล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายณัฐพร ไชยธงรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส อ .เมืองอุบลราชธานี ที่ 2 ปฏิบัติภารกิจร่วมกับชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัด

ในการออกตรวจตรา กวดขัน สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ให้ดำเนินกิจการภายใต้กรอบของกฎหมาย และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ดังนี้

1. ร้าน ซาเล้ง
2. ร้าน มัวเมา ชยางกูร 40
3. ร้าน อนานัส
4. ร้าน แชร์บาร์
5. ร้าน ครัวมหาเทพ
6. ร้าน การิน
7. ร้าน ทองหล่อ 55
8. ร้าน บ.ข.ส.

ผลการปฏิบัติ ไม่พบการกระทำความผิด

ทั้งนี้ ชุดจัดระเบียบสังคมฯ ได้แนะนำ ตักเตือนให้ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 อย่างเคร่งครัด

สถานบันเทิงอุบล-02.jpg

สถานบันเทิงอุบล-03.jpg