guideubon

 

สั่งปิดประตูเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน เตรียมรับมือภัยแล้ง

ปิดประตู-เขื่อนปากมูล-01.jpg

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล อำเภอโขงเจียม นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (2) เป็นประธานในการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล มีมติเห็นชอบให้ทำการลดระดับบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน และทำการปิดบานประตูระบายน้ำทั้ง 8 บานในวันนี้ โดยได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว

สำหรับแม่น้ำมูล เมื่อเวลา 06.00น. วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตย (สถานี M7) วัดได้ 108.34 ม.รทก. สูงกว่าระดับน้ำโขงที่ อ.โขงเจียม 15.44 เมตร

ปิดประตู-เขื่อนปากมูล-02.jpg

ปิดประตู-เขื่อนปากมูล-03.jpg

ปิดประตู-เขื่อนปากมูล-04.jpg

ปิดประตู-เขื่อนปากมูล-05.jpg