guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เหตุแผ่นดินไหวเนปาล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-อุบล-01.jpg

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ และให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุขแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์-อุบล-02.jpg

พระเดชพระคุณ พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม จึงได้นิมนต์ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ทุกรูป คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข แก่ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว เนปาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์-อุบล-03.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-อุบล-04.jpg

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-อุบล-05.jpg