guideubon

 

ป.ป.ส. เปิดยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย 8 จังหวัด อีสานตอนล่าง

ปปส-เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย-01.jpg

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ปปส.ภาค 3 ตำรวจภูธรภาค 3 ฝ่ายปกครอง, ทหาร และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย พื้นที่ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด รายย่อย มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไก ในระดับพื้นที่กำหนดพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข และใช้แนวทางที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ ลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด คืนความปลอดภัย ความสงบสุขให้กับประชาชน รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของรัฐบาล และนำประมวลกฎหมายยาเสพติด มาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ

โดยในห้วงที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1–13 กุมภาพันธ์ 2567 ในพื้นที่มีผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ จำนวน 2 คดี ดังนี้

- คดีที่ 1 ชุดปฏิบัติการ 238 พิทักษ์นครลำดวน จ.ศรีสะเกษ จับกุมผู้ต้องหา 1 คน ในพื้นที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 226,000 เม็ด และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 2,300,000 บาท

- คดีที่ 2 ชุดปราบปรามยาเสพติด ภ.จว.สุรินทร์ จับกุมผู้ต้องหา 2 คน ในพื้นที่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 230,000 เม็ด และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 4,650,000 บาท

และในวันนี้ ยังได้มีการบูรณาการ สนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปส.ภาค 3 ตำรวจภูธรภาค 3 ฝ่ายปกครอง และทหาร ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและกวาดล้างผู้ค้ายาเสพติดตาม “ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 8 จังหวัด  มากกว่า 190 เป้าหมาย

ผลการดำเนินการ

1) ผลการดำเนินการตาม “ยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย”

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 190 เป้าหมาย
จับกุมผู้ต้องหา ได้จำนวน 97 ราย
ส่งผู้เสพเข้าบำบัด 29 ราย
ของกลาง ยาบ้า 21,871 เม็ด
ยึด/อายัดทรัพย์สิน มูลค่าประมาณ 5,440,659.05 บาท

2) ผลการดำเนินการปราบปรามยาเสพติด ห้วง 1 ต.ค. 66 – ปัจจุบัน

ปปส-เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย-02.jpg

ปปส-เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย-03.jpg

ปปส-เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย-04.jpg

ปปส-เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511