guideubon

 

คลัสเตอร์วงไพ่ มาอีกแล้ว อ.นาจะหลวย ติดเชื้อ 8 ราย

วงไพ่-นาจะหลวย-01.jpg

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 84 ราย เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัด 10 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 74 ราย แยกเป็น อ.วารินชำราบ 29 ราย, อ.เมืองอุบลฯ 14 ราย, อ.พิบูลมังสาหาร 8 ราย, อ.นาจะหลวย 7 ราย, อ.สำโรง 6 ราย, อ.ตาลสุม 4 ราย, อ.เดชอุดม 3 ราย, อ.ม่วงสามสิบ อ.สิรินธร และ อ.โขงเจียม  พื้นที่ละ 1 ราย

สำหรับผู้ป่วยโควิด อ.วารินชำราบ จำนวน 29 ราย ได้แก่ ต.บุ่งหวาย 13 ราย ต.วาริน/ศรีไค/บุ่งไหม ตำบลละ 3 ราย และตำบลอื่นๆ แห่งละ 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 18,017 ราย รักษาหายสะสม 16,426 ราย กำลังรักษา 1,456 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 135 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 2 ราย

วงไพ่-นาจะหลวย-03.jpg

วันนี้ พบคลัสเตอร์ใหม่ที่ บ้านโคกน้อย (ม.4, 9) ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วย 1 ราย ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (สัมผัสผู้ป่วยในวงไพ่) ผู้ป่วยกลุ่มแรกเป็นครอบครัวและญาติ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน/ครอบครัว รวมผู้ป่วย 8 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 41 ราย ให้ทุกคนกักตัว 14 วัน

คลัสเตอร์โรงงาน Vertex อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นชาย อายุ 29 ปี ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ออกแบบฯ ติดเชื้อจากแม่ค้าขายของในย่านตลาดหน้าโรงงาน แพร่เชื้อไปยังพนักงานแผนกเย็บผ้าและผู้ออกแบบ และครอบครัวของพนักงาน วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย เป็นพนักงาน 1 ราย  (อ.เดชอุดม) และครอบครัว 5 ราย (อ.สำโรง) ผู้ป่วยรวมเป็น 219 ราย พบผู้ป่วย (ไป-กลับ) ที่ อ.นาเยีย 4 ราย/  อ.สำโรง 17 ราย/ อ.ม่วงสามสิบ 1 ราย / อ.เหล่าเสือโก้ก 1 ราย อ.เดชอุดม 1 ราย และ จ.ศรีสะเกษ 2 ราย

คลัสเตอร์บ้านนาเยีย ม.1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 65 ปี มีเนื้องอกที่ลำไส้ จึงไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลวารินชำราบ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 36 ราย เป็นคนในครอบครัวและเครือญาติ มีการสัมผัสในชุมชน วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 35ราย เป็นผู้สัมผัสในชุมชน รวมผู้ป่วย 36 ราย

วงไพ่-นาจะหลวย-04.jpg

คลัสเตอร์ร้านหน้า ม. กลุ่มนักศึกษา/ประชาชน (เที่ยวร้านหน้า ม.อุบลฯ) ใน อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ป่วยเป็นชาย-หญิง มีประวัติเที่ยวร้านสถานบันเทิง ดื่มสุรากับเพื่อนใน ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว รวมผู้ป่วย 190 ราย มีนักศึกษาที่สัมผัสเสี่ยงสูง กักตัวที่หอพักใน ม. 5 ราย หอพักนอก ม. 57 ราย และ LQ อ.เขื่องใน 50 ราย

คลัสเตอร์งานศพ ต.ท่าลาด (ม.1-2-6-8) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นยาย-หลาน (อายุ 1 ปี 6 เดือน) โดยยายอุ้มหลานไปงานศพที่ ม.6 ต.ท่าลาด ระหว่างวันที่ 21-25 กันยยน 2564 มีผู้สัมผัสในชุมชนและที่ไปงานศพ แม่ครัวในงานศพ คนในครอบครัว วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน รวมผู้ป่วย 278 ราย

คลัสเตอร์ ต.เมืองเดช ม.27 อ.เดชอุดม พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นหญิง อายุ 69 ปี อาชีพค้าขาย มีประวัติสัมผัสญาติมาจาก จ.สมุทรสาคร สัมผัสเชื้อจากวงไพ่ แพร่ไปยังกลุ่มที่รวมตัวพบปะสังสรรค์ที่ร้านเสริมสวย วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ป่วยรวม 23 ราย

คลัสเตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี (ดอนกลาง) อ.เมือง พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เป้นพนักงานสินเชื่อ หญิง อายุ 27 ปี มีอาการอุจจารระร่วง แอดมิตที่โรงพยาบาลราชเวช สัมผัสเจ้าหน้าที่แผนกฝากถอนเงินที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวน 38 ราย เป็นพนักงาน แพร่เชื้อไปยังครอบครัว/ลูกค้าฝาก-ถอน/สหกรณ์ออมทรัพย์ครู/ร้านกระเบื้อง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นลูกค้าธนาคาร มีผู้ป่วยรวม 38 ราย (พนักงานธนาคาร 24, ครอบครัว 3, ลูกค้าฝาก-ถอน 11 ราย)

นอกจากนี้ ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ที่ ต.บุ่งหวาย (ม.5, 14, 17) อ.วารินชำราบ พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย รวมผู้ป่วย 18 ราย

วงไพ่-นาจะหลวย-02.jpg