guideubon

 

พิธีมหาพุทธาภิเษกพระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ

พระพุทธรูป-100ปี-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ ฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ณ พุทธสถาน

พระพุทธรูป-100ปี-ราชภัฏอุบล-02.jpg

พระพุทธรูป-100ปี-ราชภัฏอุบล-03.jpg

สำหรับผู้ที่สนใจเช่า-บูชา พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ ฉลอง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีหลายรุ่น ราคาบูชา 99 บาท 899 บาท และ 1,199 บาท ติดต่อได้ที่สำนักอธิการบดี โทร 045-532102  ทุกวัน

พระพุทธรูป-100ปี-ราชภัฏอุบล-04.jpg