guideubon

 

เช็คไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอุบลฯ วันที่ 8 ส.ค.64 ติดในพื้นที่ 66 ราย

โควิดอุบล-08สค64-01.jpg

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด–19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 426 ราย โดยติดเชื้อจาก กทม.และต่างจังหวัด 439  ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 66 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบล 31 ราย อ.วารินชำราบ 12 ราย อ.พิบูลมังสาหาร 7 ราย อ.เขื่องใน 8 ราย อ.บุณฑริก 2 ราย อ.ม่วงสามสิบ 2 ราย และ อ.เขมราฐ นาจะหลวย โพธิ์ไทร สำโรง อำเภอละ 1 ราย

โควิดอุบล-08สค64-เสียชีวิต37.jpg

มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย เป็นเพศชาย อายุ 71 ปี ชาว ต.หนองขอน อ.เมือง อุบลราชธานี

โควิดอุบล-08สค64-เสียชีวิต38.jpg

และอีกราย เป็นเพศชาย อายุ 66 ปี  ชาว ต.พังเคน อ.นาตาล อุบลราชธานี

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8,419 ราย รักษาหายสะสม 2,756 ราย กำลังรักษา  5,625 ราย เสียชีวิตสะสม 38 ราย อาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจ 21 ราย 

ขอให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยยานพาหนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สังเกตอาการตนเอง 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง1อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID - 19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที 

โควิดอุบล-08สค64-เพิ่มเติม7994-8419.jpg

ขอให้ผู้โดยสารโดยยานพาหนะทุกประเภทพึงระลึกไว้เสมอว่า ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยกัน อาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID - 19 แต่ไม่แสดงอาการและสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติภายหลังเดินทางภายใน 14 วัน ให้รีบพบแพทย์

สายด่วน COVID-19
045-344-664 (ตลอด 24 ชม.)

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30-20.30 น. (จันทร์-ศุกร์)
082-6489270
096-6932139 
096-3961783
045-243-301 ต่อ 112, 501 (ในเวลาราชการ)

โควิดอุบล-08สค64-สาธารณะ7278.jpg

โควิดอุบล-08สค64-สาธารณะ8226-edit.jpg

โควิดอุบล-08สค64-สาธารณะ8228.jpg

โควิดอุบล-08สค64-สาธารณะ8233.jpg

โควิดอุบล-08สค64-สาธารณะ8237.jpg

โควิดอุบล-08สค64-สาธารณะ8385-edit.jpg

โควิดอุบล-08สค64-สาธารณะ8604.jpg