guideubon

 

อุบลฯ พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เพิ่ม 8 ราย สะสม 263 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม263-01.jpg

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ เพิ่ม 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 263 ราย รักษาหาย 150 ราย กำลังรักษา 111 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม263-02.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ในกลุ่มครอบครัว ทั้ง 4 ราย เป็นชาวตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น ประวัติสัมผัสผู้ป่วยกลับจากนนทบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเจ้าหน้าที่จะได้เร่งตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด ในพื้นที่ตำบลโนนสวาง ผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูง และใกล้ชิดผู้ป่วย อย่างเข้มข้น

จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยในพื้นที่ 20 อำเภอ อำเภอที่ผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด อำเภอเมืองอุบลราชธานี 121 ราย อำเภอวารินชำราบ 37 ราย อำเภอตระการพืชผล 22 ราย

ด้าน นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขอให้ประชาชนช่วยกัน รณรงค์ให้ประชาชน มาจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยประโยชน์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ดังนี้ ฉีดแล้วปลอดภัย อาการไม่พึงประสงค์มีน้อยมาก ฉีดแล้วมีประโยชน์มากกว่าไม่ฉีดประโยชน์ต่อตนเอง มีภูมิคุ้มกันทำให้โอกาสติดเชื้ออน้อยลง ติดแล้วอาการก็จะไม่ป่วยรุนแรง ประโยชน์ต่อครอบครัวถ้าเกิดติดเชื้อ แพร่เชื้อให้คนในครอบครัวที่เรารัก น้อยลง ระยะเวลาแพร่เชื้อน้อยลง ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ไม่เกิดการระบาดที่รุนแรง กระจายวงกว้าง

ทั้งนี้ หากประชาชนจังหวัดอุบลฯ พร้อมใจกันฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 70-80% ประชาชนสามารถดำรงชีวิตเหมือนปกติได้ สามารถค้าขายได้ เล่นกีฬา และท่องเที่ยว เป็นต้น

โควิดอุบล-เพิ่ม8-รวม263-03.jpg